• Zwroty i reklamacje

ZWROTY:

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot zostanie uznany tylko jeśli produkt jest nieuszkodzony i nie ma śladu użytkowania. W przeciwnym razie produkt zostanie odesłany do klienta pod wskazany przez niego adres.

3. Aby dokonać zwrotu lub reklamacji zakupionego u nas towaru należy wypełnić FORMULARZ ZWROTU / REKLAMACJI , a następnie wysłać go na maila ania@zabawkowa4.pl (w tytule ZWROT/REKLAMACJA). Przesyłkę zwrotną z produktem należy nadać na własny koszt na adres podany w formularzu. Zwracany towar należy tak opakować aby nie został uszkodzony w transporcie. Zwrot należy przesłać na adres:

ZABAWKOWA4 SP. Z O.O

ul. Wojska Polskiego 51

11-040 Dobre Miasto

4. Zwrotu towaru można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej. Po wysłaniu paczki należy zachować numer do śledzenia. Sklep ZABAWKOWA4 nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta.

5. W ciągu kilku dni roboczych od otrzymania zwrotu i jego pozytywnej weryfikacji, na konto Klienta będzie przelana zapłacona cena towaru.

6. Zwrot należności za towar następuje w takiej samej formie jak przy dokonaniu zakupu w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
REKLAMACJE:

1. Wszystkie zakupione towary w sklepie ZABAWKOWA4 podlegają przepisowi o 24-miesięcznej odpowiedzialności sprzedawcy liczonej od daty otrzymania przesyłki z zakupionym produktem. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnego użytkowania i pielęgnacji niezgodnej z zaleceniami producenta oraz usterki powstałe na skutek złego przechowywania, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.

2. W celu złożenia reklamacji wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji FORMULARZ ZWROTU / REKLAMACJI, dołącz go do produktu razem z dowodem zakupu oraz odeślij na nasz adres:

ZABAWKOWA4 SP. Z O.O

ul. Wojska Polskiego 51

11-040 Dobre Miasto

3. Reklamację zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej.

4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

5. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

6. Zwroty/reklamacje bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym produkcie nie będą akceptowane.

7. Wypełniony formularz zwrotu towaru umieść wraz z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub kopercie wysyłkowej.

8. Do przesyłki dołącz dowód zakupu produktu (faktura / paragon)

9. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi przy zakupach pozakonsumenckich